Proposta de transformació del casc urbà per obrir la ciutat al mar i  millorar l'accés al passeig i façana marítima: recuperació de l’espai que ocupa l'edifici de l'antic Hotel Corona.

MÉS INFORMACIÓ

Perllongació de la zona de vianants fins al carrer Sant Jaume integrant així l'accés de l'edific del Mercat Municipal a l'àrea ambiental.

Projecció de la segona fase del cobriment de la Riera de Capaspre facilitant l’accés al centre de la ciutat. Aquesta millora serviria per acompanyar els aparcaments que ubicaríem a les zones altes obtenint així una Calella més compacta, enllaçada i més amable urbanísticament.