10 INICIATIVES PER LIDERAR EL CANVI

image9

1- CALELLA, CIUTAT D’OPORTUNITATS PROFESSIONALS

 • Creació del centre d’Iniciatives Econòmiques i Empresarials de Calella amb espais de treball compartit per a professionals, orientació laboral i oficina de captació d’inversions a la ciutat.
 • Més mesures de suport per a persones emprenedores i autònomes i en especial per al col·lectiu de joves i dones amb dificultats d’inserció laboral

2- CALELLA, CIUTAT DE TURISME I COMERÇ

 • Compromís públic amb el comerç de proximitat de la ciutat. Mesures per facilitar l’obertura de nous comerços. Impulsar mesures per incorporar les noves tecnologies en el comerç tradicional.
 • Creació de l’Agència de Promoció Turística de Calella: Promocionar la nostra riquesa cultural i natural per continuar desenvolupant un turisme de qualitat.

3- CALELLA, CIUTAT 100 % VERDA I SOSTENIBLE

 • Prioritzar en la contractació de serveis els proveïdors compromesos amb el medi ambient, amb valors ètics, d’inclusió social i socialment responsables.
 • Apropar i obrir el Parc Dalmau a la ciutat augmentant l’oferta d’activitats i millorant-ne l’estat de conservació i el manteniment; Creació de la figura del “Guarda del Parc”.
 • Pla de reducció de residus: reduir els embolcalls i bosses de plàstic. Potenciar les bosses de paper/cartró i els envasos reutilitzables.
 • Platja tot l’any per a tothom: 
  • Recuperació ambiental i paisatgística dels rials amb vegetació autòctona.
  • Construcció d’una àrea per a gossos amb circuit tipus agility.
  • Noves plataformes flotants,cordes guia i mesures per facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Creació de l’anella verda connectant i potenciant tot l’entorn natural de la ciutat.

4- CALELLA, CIUTAT DE TRANSPARÈNCIA I CONSENS

 • Participació ciutadana real des de la base. Creació dels consells veïnals i realització de consultes ciutadanes.
 • Promoure la gestió ciutadana dels equipaments municipals.
 • Obertura d’un centre cívic amb oferta d’activitats i espais de trobada i intercanvi per a entitats, joves i gent gran.
 • Transparència en la gestió pública: informació clara i accessible per a tota la ciutadania.

5- CIUTAT SEGURA LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS

 • Punt d’informació sobre drets civils per a persones que pateixin qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere, orientació sexual, edat i condició social.
 • Impuls de polítiques en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI.

6- CALELLA, CIUTAT CULTURAL I EDUCADORA

 • Creació d’un espai d’atenció per a infants i famílies al primer pis de l’antiga biblioteca Costa i Fornaguera.
 • Millores en els equipaments culturals de la ciutat: Museu Josep M. Codina i Bagué, Sala Mozart, Teatre Orfeó. Nou Arxiu Municipal. Promocionar la Fàbrica Llobet - Guri com a espai educatiu, de formació, creació i producció artística i cultural
 • Emancipació juvenil: programa de beques de suport a joves en els àmbits esportius, de creació artística, audiovisual i en noves tecnologies.

7- CALELLA, CIUTAT ESPORTIVA I SALUDABLE

 • Projecte patis oberts: obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania
 • Millora de l’estat i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
 • Promoció de l’esport de base. Programa de beques per accedir a la pràctica esportiva en tots els clubs esportius de la ciutat
 • Millora i condicionament dels espais urbans per a la pràctica d’hàbits saludables.
 • Projecte Escola Oberta de Salut
 • Fomentar hàbits saludables i prevenir les addiccions i consum de substàncies especialment en la població més jove en situació de risc.

8- CALELLA, CIUTAT NETA I DE SERVEIS

 • Pla de xoc per millorar la neteja, el manteniment i l’enjardinament a tota la ciutat.
 • Calella, ciutat 100 % accessible.
 • Instal·lació de serveis públics (WC’s ECOS), canviadors per a nadons i àrees d’alletament a llocs estratègics de la ciutat.
 • Augmentar la policia de proximitat millorant la interlocució amb els veïns i veïnes.

9- CALELLA, CIUTAT JUSTA SOCIALMENT I PREOCUPADA PER LA GENT GRAN

 • Ampliar el parc de lloguer assequible.
 • Més recursos per prevenir la pèrdua de l’habitatge i els talls en els subministraments.
 • Lluita contra la precarietat laboral en el sector de serveis.
 • Garantir la inscripció al padró municipal com a via d’accés als serveis municipals.
 • Pla local d’inclusió social i mesures per actuar davant les situacions d’urgència social: pis d’acollida i menjador social.
 • Garantir drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.
 • Programa de mentoria (voluntariat) per acompanyar les persones nouvingudes.
 • Incrementar els serveis d’atenció domiciliària per a persones grans i persones amb dependència.
 • Estudi per Impulsar un espai municipal públic per a persones grans amb places de residència, de centre de dia i servei de menjador i activitats.

image10

10- CALELLA DE FUTUR

 Obrim la ciutat al mar:

 • Proposta de transformació del casc urbà per obrir la ciutat al mar i millorar l'accés al passeig i façana marítima: recuperació de  l’espai que ocupa l'edifici de l'antic Hotel Corona, urbanització del solar a partir d'un procés participatiu i obertura d'una gran rampa d'accés al passeig i platja adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

MÉS INFORMACIÓ

 Transformem la mobilitat a la ciutat:  

 • Proposta de creació de nous aparcaments vigilats  a les zones del carrer Joan Corominas i Vigneaux i de la Riera Capaspre connectats al sistema de transport públic urbà. Estudi d’ampliació de les places mitjançant sistemes d’aparcaments en alçada, ampliables, desmuntables i reutilitzables.
 • Estudi d’ampliació de les places mitjançant sistemes d’aparcaments en alçada, ampliables, desmuntables i reutilitzables.
 • Millores en la línia de bus urbà i interurbà amb noves parades.  
 • Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.


Recuperem la façana marítima  

 • Proposta de recuperació de la façana marítima donant prioritat als vianants amb la retirada progressiva dels vehicles, pensada en una primera fase en el tram comprès entre la Riera Capaspre i els gronxadors del davant del c. Creus. Recuperar el camí de terra com a entorn natural integrat a la platja. Reordenar l’espai i millorar la qualitat ambiental i paisatgística.


Planifiquem el creixement del municipi: noves oportunitats

 • Proposta per cobrir i urbanitzar el tram de la Riera Capaspre entre el C/ Sant Jaume i el Torrent de Valldebanador i, obrir un passeig que connecti amb el centre de la ciutat.