Prncipals mesures turisme

Proposem crear l’Agència de Promoció Turística de Calella, amb la finalitat de tenir un espai formal i públic de trobada i presa de decisions entre agents turístics de la ciutat (discussió d’estratègies turístiques, aportacions del sector públic i privat).

Treballarem la nostra riquesa cultural i natural per continuar desenvolupant un turisme de qualitat. El nostre patrimoni local i nacional és un factor que hem de posar en valor, mitjançant la promoció de rutes històriques, fires d’artesania i alimentàries, així com festes i esdeveniments culturals i/o populars.

Promocionarem la formació continuada de les persones que estan al servei del turisme.


Impulsar la creació d’un Laboratori de Turisme Local que tindrà com a principals objectius:

  • Transferir coneixement en benefici de l’acció local contribuint a la millora dels serveis públics.
  • Cooperar en el disseny d’estratègies de turisme local mitjançant:
    • La recollida de dades quantificatives i qualificatives.  
    • Posada en valor del coneixement, formació i capacitació.
  • Actuar com a un centre d’innovació per desenvolupar noves maneres d’encarar en present i el futur del sector.
  • Establir ponts entre l’àmbit turístic i el tecnològic, ajudant al desenvolupament de nous projectes locals per cooperar en la transició cap a l’economia digital/circular (generant escenaris per l’estudi, anàlisi i assaig). 
  • Desenvolupament d'eines i processos.  
  • Espai de reflexió i debat.