Teixit Associatiu

Adoptarem una actitud d’igualtat i transparència en el tracte amb les entitats.
 

Crearem un espai web específic públic amb informació sobre les entitats, activitats, agenda, i tot allò d’especial interès per a la ciutat.
 

Crearem una intranet específica a la qual les entitats hi tinguin accés i des de la qual puguin fer reserva de material de l’ajuntament, accedir i compartir calendari de reserves d’espais per evitar el solapament d’actes que programin altres entitats, consultar reglament d’ús, taxes a pagar per reserva d’espais, etc.
 

Fomentar i crear espais compartits, oferir formació i assessorament en temes de gestió i dinamització de grups a les entitats, fomentar el treball compartit, la col·laboració i la interacció entre entitats.