PROPOSTES ESPECÍFIQUES SOSTENIBILITAT

Estudi per a la creació d’un banc de terres i d’un parc agrari que promoguin la incorporació de nous agricultors/ramaders, i fomentin la conservació del paisatge , la tradició pagesa i la sobirania alimentària.


Promoure els horts socials familiars i incentivar els horts urbans a escoles així com per ús particular a balcons i terrats.


Pla integral de reducció de l’ús d’embolcalls i bosses de plàstic, potenciant les bosses de paper/cartró i envasos reutilitzables.


Pla de serveis per al foment de l'eficiència energètica i les energies renovables.


Projecte per combatre el malbaratament alimentari, especialment a les escoles i serveis públics.


Foments dels aliments de proximitat i ecològics en els contractes públics, així com en restaurants, hotels i comerços.


Prioritzar en la contractació de serveis els proveïdors compromesos amb el medi ambient, amb valors ètics, d’inclusió social i socialment responsables.