Serveis públics i seguretat

Instal•lació serveis públics (WC’s ECOS)  a llocs estratègics de la ciutat.
 

Estudiar un sistema de recollida selectiva de residus porta a porta en algunes zones de la ciutat.
 

A les zones d'escombraries que no estan soterrades, crear un projecte més salubre i amb bona accessibilitat.
 

Potenciar la mediació per disminuir les actituds incíviques (campanyes de sensibilització, vetllar pel compliment de les ordenances i sancions establertes).
 

Reformular i millorar les funcions dels agents cívics, fent que actuïn vetllant veritablement pel compliment de l’ordenança de convivència i civisme de Calella.
 

Instal·lació de canviadors per a nadons, àrees de lactància i alimentació infantil a diferents punts de la ciutat.
 

Instal·lació de noves zones d’esbarjo infantil i millora del manteniment a les ja existents en diferents punts de la ciutat.
 

Compromís per instal·lar càmeres de vigilància a la part superior de la Riera Capaspreper millorar la seguretat en l’accés a la zona agrària.
 

Augmentar la policia de proximitat, fent que més agents patrullin a peu i en bicicleta tot millorant la interlocució entre els veïns i veïnes i la policia local.