Prevenció i promoció de la salut

Projecte Escola Oberta de Salut: espai d’informació, assessorament i promoció de la salut en la seva vessant més àmplia: salut com  a benestar físic i emocional. Espai de suport per a persones i famílies ateses a la xarxa de salut mental. Programa específic de consells de salut adreçats a tota la població i en els diferents moments de l’any (consells sobre exposició al sol, hidratació, recomanacions alimentàries)
 

Creació al Parc Dalmau d’un espai de salut, amb gespa per caminar descalç, fer un camí de pedres rodades/camí de reflexologia podal,...
 

Estudiar les diferents opcions i alternatives d’ampliació de l’Hospital Sant Jaume per tal d’augmentar els recursos d’atenció sanitària i sociosanitària. Apostar per un model de creixement d’acord amb els criteris del Departament de Salut i buscant la màxima continuïtat amb l’equipament actual fent prevaler l’interès públic i l’optimització dels espais i serveis actuals.  
 

Augmentar les accions de prevenció d’addiccions i consums de substàncies, especialment en la població més jove en situació de risc.  
 

Consells per prevenir les addicions a les noves tecnologies.

Oferta municipal d’oci alternatiu per a joves per promoure hàbits saludables.