Prncipals mesures promoció econòmica i treball

Promoure l’autoocupació, la creació de microempreses i la re-ocupació de negocis.


Augmentar la partida pressupostària destinada a ajudar les persones emprenedores i autònomes de la ciutat.


Seguir treballant, conjuntament amb el sector privat, per a la modernització de les empreses de Calella.


Creació d’una Fira d’Industrials de Calella, com a espai per donar conèixer i promoure l’activitat industrial i d’emprenedors a la nostra ciutat.


Creació del centre d’Iniciatives Econòmiques i Empresarials de Calella, que inclogui:

  • Dinamització d’un espai de treball compartit (coworking).
  • Gestió de la borsa local d’ocupació.
  • Potenciar el servei d’assessorament i orientació laboral i de suport a  l’emprenedoria.
  • Gestió dels plans locals d’ocupació.
  • Connexió del món educatiu i món laboral: inserció del jovent i nous talents.
  • Espai de connexió entre agents econòmics, educatius i formatius públics i privats (pacte local ocupació).
  • Crear un portal que connecti les necessitats laborals de les empreses calellenques amb ofertes de treball per joves  i aturats de la ciutat.
  • Gestió d’un programa d’inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga durada.
  • Oficina de captació d’inversions a la ciutat.


Prendre la iniciativa amb mesures de mediació per tal de vetllar per la millora de les condicions laborals dels treballadors a la ciutat, en especial els treballadors i treballadores del sector turístic, de la indústria hotelera i de la restauració. 


Creació d'un clúster TIC en el sector serveis, establint complicitats Ajuntament-Centres Educatius perquè els nous entorns digitals municipals siguin creats per alumnes del municipi, esdevenint aquests últims l'embrió del clúster, que creant sinergies amb el teixit empresarial (comerç, restauració, lleure, ...) permetria la creació de llocs de treball de qualitat i facilitaria l’accés TIC al teixit empresarial local, i la creació de productes comercialitzables a altres ciutats. Ús de les TIC com a eina de diversificació Econòmica.