participació ciutadana

Millora dels pressupostos participatius, per fer-los reals. Millora de les bases de les convocatòries dels pressupostos participatius, de manera que quedin excloses les inversions de ciutat bàsiques i aquelles actuacions ja programades en plans estratègics sectorials que ja estiguin aprovats (pla equipaments esportius, pla local d’habitatge, pla local de joventut, com a exemples).
 

Creació dels consells veïnals, com a  òrgans d’interlocució entre l’ajuntament i la ciutadania (no exclusius, sinó complementaris a altres eines de participació).  Des de l’ajuntament, impulsarem que els veïnats s’autoorganitzin, per debatre temes de ciutat, i puguin triar els seus  representants com a interlocutors i altaveus de cada grup de veïns, segons les diferents zones de Calella. La finalitat és poder debatre temes a nivell ciutadà, i tenir interlocutors veïnals que serveixin de nexe amb els regidors i regidores de l’ajuntament, per estar en contacte quan s’escaigui i quan hi hagi temes de ciutat a comentar i parlar amb la ciutadania.
 

Convertir els consells municipals sectorials en eines reals de participació i diàleg i no només informatius sobre temes que el govern municipal ja ha decidit prèviament. Dotar-los de caràcter vinculant.
 

Posada en marxa del Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació ciutadana de Calella.Òrgan on hi ha d’haver representats tots els consells sectorials de participació i altres persones i col·lectius no associats per promoure la deliberació col·lectiva sobre els temes de ciutat, estratègics de futur, de posada en comú dels pressupostos anuals, i de consulta dels principals assumptes públics que afectin Calella.
 

Realització de consultes ciutadanes, i la utilització de les noves tecnologies com a mitjà per fer-les més exitoses i participatives.
 

Creació del punt de voluntariat municipal, un servei públic municipal que serveixi per crear un registre de persones interessades en fer voluntariat en el seu temps lliure i posar-les en contacte amb les entitats sense ànim de lucre de Calella que necessitin voluntaris, de forma puntual o regular.
 

Creació de la figura de representant de cada escola calellenca per poder representar-la en les reunions de tots els consells sectorials i de ciutat amb la finalitat de situar les seves preocupacions de forma transversal en tots els fòrums participatius formals vinculats a l’Ajuntament de Calella.
 

Obertura d’un centre cívic com a espai per a entitats, espai de reunió multifuncional, espai de joves autogestionat, espai de trobada i espai per a activitats per a la gent gran.
 

Promoure la gestió ciutadana dels equipaments públics i municipals. Donar l’impuls necessari des de l’ajuntament per tal de treballar les necessitats del dia a dia dels equipaments de manera que tothom qui en faci ús senti la necessitat i responsabilitat de compartir, crear vincles, bona entesa, sentiment compartit del manteniment i millores d’ús dels espais públics i municipals utilitzats de forma col·lectiva per realitzar les diferents disciplines artístiques, esport, activitats d’oci i lleure, activitats educatives, entre altres.