Nova Ciutadania

La inscripció al padró municipal és la via d’accés als serveis i un ajut clau en la integració així com la principal eina dels gestors públics per conèixer la realitat poblacional. Farem que el padró, com a registre administratiu, respongui a la realitat del municipi a fi de garantir els drets i deures de les persones.
 

Per tal que la diversitat existent al municipi no creï desigualtats, ni divideix la societat s'ha de garantir un espais comuns de convivència i de participació.  
 

Per afavorir el coneixement entre persones d’origen divers, impulsarem el programa de mentoria (voluntariat) consistent en acompanyar les persones nouvingudes en el coneixement de l’entorn i l'establiment de vincles amb dedicació de 2 a 4 hores a la setmana durant un any.
 

Cal incrementar recursos per l'aprenentatge de l’idioma i l’accés a formacions independentment de la seva situació administrativa.
 

Potenciar formacions que acostin a les persones a les necessitats del mercat laboral del municipi. Quan una persona té l’informe d’arrelament social aquesta pugui acostar-se a ofertes de feina reals amb possibilitat de contracte mitjançant plans d’ocupació.
 

Activitats de sensibilització a tots els nivells. Cal una educació per futurs alternatius. No es tracta de fer caritat ni heroisme sinó de fomentar un coneixement real de la situació i els fenòmens que ens afecten per evitar un augment de la xenofòbia i desigualtats.