Manteniment i neteja

Pla de xoc per millorar la neteja a tota la ciutat. Revisió del contracte en quan a la maquinària i forma de fer la neteja que eviti, o com a mínim redueixi, el soroll que actualment es fa.  
 

Augmentar la dotació de la brigada de parcs i jardins per millorar l’enjardinament i el manteniment de totes les zones verdes de la ciutat.
 

Millorar el manteniment del mobiliari urbà, parets, ponts...
 

Impuls d’un pla de millora de façanes deteriorades.
 

Execució d’un pla de millora de carrers i voreres.  
 

Millorar el manteniment de camins per un estat raonable, així com la neteja i manteniment permanent de les rieres.  
 

Manteniment i millora dels parcs infantils, especialment l’ubicat als apartaments Codina.
 

Manteniment i millora dels accessos i espais públics a l’Urbanització Can Carreras.
 

En el cas concret de Can Carreras treballarem coordinadament Calella-Pineda per articular solucions de mobilitat i serveis de forma conjunta.
 

Millorar la il·luminació, imatge i espai públic del carrer Jovara i resta de carrers de la ciutat.
 

Vetllar per tal de garantir que els edificis i/o solars abandonats no acabin deteriorant-se..
 

Papereres al llarg del carrer d’Anselm Clavé.
 

Restauració i pintar baranes del passeig NII de la Roca Grossa fins a les escales platja.
 

Pas de vianants c. Balmes, cantonada superior c. Montoriol.
 

Pas de vianants al Rierany dels Frares entre el carrer Bruguera i Sant Antoni per connectar amb Poble Nou.