PROPOSTES ESPECÍFIQUES MOBILITAT

image16

Creació de nous aparcaments vigilats a les zones del Rierany dels Frares i de Capaspre, connectats al sistema de transport públic urbà, amb l’objectiu d’ampliar els espais d’aparcament a baix cost, reduir el trànsit pel centre de la ciutat i potenciar el transport públic urbà.


Reducció abonament setmanal a la zona blava a 6 euros als residents.


Adequació de les zones de càrrega i descàrrega a les necessitats reals.


Instal·lació d’elements per reduir la velocitat de baixada en el carrer Rierany dels Frares i al pas subterrani de la via del tren.


Promoció de l’ús de la bicicleta: instal·lació d'aparcaments segurs per a bicicletes a prop de l’estació de tren, per a facilitar la connectivitat amb el transport públic, i en diferents punts de la ciutat. 


Estudi d’un servei de bicicleta elèctrica compartida.


Millora i adequació del passos subterranis especialment els ubicats al carrer Bartrina i carrer Creus. 


Estudiar la construcció de nous passos subterrani d’accés a la platja.


Pla intensiu de millora de l’estat dels paviments dels carrers i voreres malmesos per la manca de manteniment. Millora de l'accessibilitat a l’espai públic tant per a persones amb discapacitat física com per cotxets de nadons, carretons...


Condicionament d’un passeig lateral a la NII, d’entre els Apartaments Codina (c. de Puig de Popa) i el c. del Montnegre. 


Incorporació definitiva de la zona Valldenguli i Apartaments Codina al nucli central de Calella estudiant l’obertura d’un pas per a vianants, des de l’aparcament del costat de la piscina municipal i cap a la zona residencial (sota actual rotonda, i alternativa actual al pas per la riera). 


Reordenament del Passeig de Manuel Puigvert a l’alçada del pas a nivell amb barreres.


Seguir reivindicant i fent les gestions pertinents amb la resta d’administracions competents, per a la millora de les freqüències, capacitats i condicions dels trens de Renfe que tenen pas per a la nostra ciutat.


Millora de la línia d’autobús urbà amb parades a la Piscina Municipal i al passeig de les roques


Instal·lació de pàrquings desmuntables en altura mitjançant uns sistemes modulars i flexibles, podent adaptar-se així a les necessitats de cada moment i zona.


Instal·lació d’un sistema Park and Ride a l’aparcament de l’estació del tren.