Lluita contra la corrupció

Signarem uns pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. Des del govern municipal, impulsarem els processos per signar acords entre l’ajuntament i les empreses licitadores de qualsevol contracte públic, com a eina que estableixi els drets i obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborns, ni participarà en conxorxa amb la competència per obtenir el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat generarà un risc d’exclusió permanent de l’empresa licitadora.
 

Aprovarem un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, regals i/o convits institucionals.  
 

Aprovarem un codi ètic per aplicar específicament a les adjudicacions de compres i serveis de l’ajuntament a empreses externes.