propostes específiques carrer jovara

image6

Promoure estratègies i mesures per provocar un major flux de vianants entre els carrers Església i Jovara.


Crear una ruta de patrimoni que inclogui la instal•lació de panells amb informació sobre l’interès patrimonial de les cases catalogades, establint una ruta entre elles i enllaçada/amb inici al museu arxiu Josep Maria Codina i Bagué.


Punt d'informació i turisme, a la plaça de Vicenç Ferrer.  


Augmentar la presència de policia municipal a peu al llarg del carrer Jovara.


Urbanitzar el tram del carrer Jovara entre carrers Sant Joan i Sant Pere per donar continuïtat i afavorir la connexió amb el centre comercial a través del carrer Matas i Rodés.


Millorar l’enllumenat del carrer mantenint els criteris d’estalvi energètic.

projecte de ciutat - obrim la ciutat al mar