Gent gran i dependència

Creació d’un consell municipal de la Gent Gran, format per membres de diferents entitats, on es treballin amb l’Ajuntament les seves necessitats, problemàtiques i inquietuds.
 

Impulsar un espai municipal públic per persones grans amb places de residència, de centre de dia i servei de menjador i activitats.
 

Engegar les accions necessàries per tal que les persones grans i amb dependència puguin romandre el màxim temps possible al domicili.
 

Incrementar els serveis d’atenció domiciliària i els serveis d’acompanyament a les persones grans que visquin soles.
 

Poder disposar d’una cadira adaptada en préstec per facilitar les sortides del domicili de les persones que visquin en comunitats sense ascensor.
 

Incrementar el servei municipal d'arranjaments en domicilis particulars adreçat a persones amb dependència. Actualment es fan arranjaments amb el suport de la Diputació de Barcelona (10.000€).
 

Banc d'ajudes tècniques domiciliàries.
 

Desenvolupar més accions de formació i suport a les persones que tenen cura de persones dependents.  
 

Treballar activament i transversalment per prevenir situacions de maltractament. Establir protocols d’actuació per prevenir-los i models de suport i atenció integral a les víctimes.