Esport

Promoure l’esport de base augmentant els recursos destinats als clubs esportius de la ciutat. Prioritzar la promoció de l’esport de base i en especial l’esport femení, així com els equipaments esportius municipals per davant d’altres esdeveniments de dubtós retorn social.
 

Esport com a eina de promoció i contra l’exclusió social: programa de beques per accedir a la pràctica esportiva en tots els clubs esportius de la ciutat.
 

Projecte d’accés a la pràctica esportiva adreçat a persones amb discapacitat .
 

Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs esportius i els centres educatius del municipi.


Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics–platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.


Crearem circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran.  
 

Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a terme activitat física i esportiva en espai  condicionat a l’efecte, sense els perills de la via pública, i, alhora, proporciona un tracte igualitari a tota la població.
 

Millorar l’estat i el manteniment de les instal·lacions esportives actuals,aplicant les mesures previstes al Pla d’Equipaments Esportius.
 

Obertura del bar del Pavelló, potenciant els aliments i begudes saludables.