Educació i equipaments educatius

Creació d'un espai d'atenció a infants i famílies al primer pis de l'antiga biblioteca Costa i Fornaguera amb un espai permanent d’escola de pares i mares, sessions de formació i debat al voltant de temes educatius, activitats de promoció de la salut per a infants i joves sobre consum de substàncies, addiccions, sexualitat, espai de joc i recursos educatius  per a infants i famílies.  
 

Crear un programa de beques de suport a joves que sobresurtin en els àmbits esportius, de creació artística, de creació audiovisual i de creació en noves tecnologies per facilitar el pas a la professionalització.
 

Programes de formació i inserció per a joves de 16 a 21 anys que no hagin finalitzat  l’ESO en el marc de l’escola de formació d’adults. Impulsar la formació en noves tecnologies.
 

Protocol municipal per actuar en els casos de bullying de manera coordinada amb tots els centres educatius de la ciutat.
 

Projecte patis oberts. Projecte per obrir els patis escolars o equipaments municipals per a la pràctica de l’esport en caps de setmana o a l’estiu.
 

Treballar conjuntament amb AMPAS i  escoles en projectes de patis escolars verds, espais vius que estimulin l’aprenentatge i fomentin el contacte amb la natura dels nostres infants.