Cultura i equipaments culturals

Ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca i habilitació del pati com a nou espai permanent.
 

Modernització i actualització del Museu Josep Maria Codina i Bagué.  
 

Polítiques locals sobre memòria històrica.
 

Nou Arxiu històric municipal amb espai d’exposició i espai de consulta.   
 

Compromís a continuar invertint per finalitzar les fases de rehabilitació de  l’equipament cultural de la Sala Mozart, com a espai municipal de difusió artística per a esdeveniments socials i culturals de mitjà format. Insonorització.
 

Fer gestions per aconseguir la titularitat i rehabilitació del teatre Orfeó com a espai d’assaig i d’espectacles de petit i mitjà format.
 

Promoure estades de companyies artístiques tot oferint la xarxa d’equipaments públics de la ciutat.  
 

Fàbrica Llobet i Guri com a espai educatiu, de formació, creació i producció artística i cultural:

  • Creació d’un espai d’arts visuals: espai de formació,  creació i producció de projectes audiovisuals a la ciutat.
  • Cessió d’espais de treball temporal per a artistes.
  • Resoldre la situació administrativa de les escoles de formació artística de la Fàbrica.
  • Adequació d’un espai a la Fàbrica habilitat com a sala d’exhibició amb equipament permanent.  

Augmentar els recursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística amb la finalitat de promoure la llengua catalana com a eina de promoció i cohesió social a Calella.
 

Ampliar els emplaçaments de les actuacions musicals d’estiu a les places de tota la ciutat, el parc Dalmau i carrer Jovara, oferint aquests espais a les formacions musicals amateurs del municipi i municipis veïns.