COMUNICACIÓ

Millorar la pàgina web municipal, adaptar-la a persones amb discapacitat visual, i implantar un sistema de dades obertes que garanteixi un accés fàcil i entenedor a la informació sobre el pressupost, fiscalitat, despeses municipals, amb dades fàcilment tractables. Incloure un espai com a fòrum ciutadà digital, un espai web per a la interacció directa i oberta entre la ciutadania i l’ajuntament.
 

Creació d’un aplicatiu de ciutat, que permeti tenir accés fàcil, dinàmic, senzill i permanentment actualitzat a l’agenda diària d’actes de Calella, les incidències diàries a la via pública, els horaris d’obertura actualitzats dels espais d’interès turístic de Calella, els telèfons d’interès municipal importants, les novetats a destacar amb les seves corresponents alertes.

Potenciar Ràdio Calella Televisió millorant el mitjà com a servei públic municipal de qualitat i plural, fomentant la participació d’escoles i ciutadania per enriquir-lo i fer-lo créixer, i fomentar que els calellencs i calellenques se’l sentin seu.