CALELLA, CIUTAT 100 % VERDA I SOSTENIBLE

Prioritzar en la contractació de serveis els proveïdors compromesos amb el medi ambient, amb valors ètics, d’inclusió social i socialment responsables.


Pla de reducció de residus:  reduir els embolcalls i bosses de plàstic. Potenciar les bosses de paper/cartró i els envasos reutilitzables.


Platja tot l’any per a tothom:

  • Recuperació ambiental i paisatgística dels rials amb vegetació autòctona.  
  • Construcció d’una àrea per a gossos amb circuit tipus agility.
  • Noves plataformes flotants,cordes guia i mesures per facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda.


Crear l’anella verda connectant i potenciant tot l’entorn natural de la ciutat.


Apropar i obrir el Parc Dalmau a la ciutat augmentat l’oferta d’activitats i millorant-ne l’estat de conservació i el manteniment.  


Crear la figura del “Guarda del Parc”.