ciutat plural

Lluita contra agressions de gènere i discriminacions

Obertura d’un punt d’informació sobre drets civils per a persones que pateixin qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere, orientació sexual, edat i condició social.
 

Adhesió de Calella a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans, programant accions i actuacions per aprofundir la nostra implicació com a ciutat en la defensa i promoció dels drets humans.