CALELLA, CIUTAT PER A LES PERSONES

Millores en els equipaments culturals de la ciutat : 

  • Museu Josep Ma Codina i Bagué
  • Sala Mozart
  • Teatre Orfeó
  • Nou arxiu municipal. Promocionar la Fàbrica Llobet - Guri com a espai educatiu, de formació, creació i producció artística i cultural


Creació d'un espai d'atenció per a infants i famílies al primer pis de l'antiga biblioteca Costa i Fornaguera


Emancipació juvenil: programa de beques de suport a joves en els àmbits esportius, de creació artística, audiovisual i en noves tecnologies.


Projecte patis oberts: obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania.


Millora de  l’estat i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals.


Promoció de  l’esport de base. Programa de beques per accedir a la pràctica esportiva en tots els clubs esportius de la ciutat.


Projecte Escola Oberta de Salut.


Fomentar hàbits saludables i prevenir les addiccions i consum de substàncies especialment en la població més jove en situació de risc.


Pla de xoc per millorar la neteja, el manteniment i l’enjardinament a tota la ciutat.


Calella, ciutat 100 % accessible.


Instal•lació de serveis públics (WC’s ECOS), canviadors per a nadons i àrees d’alletament a llocs estratègics de la ciutat.


Augmentar la policia de proximitat millorant la interlocució amb els veïns i veïnes.