calella, ciutat d'oportunitats

Creació del centre d’Iniciatives Econòmiques i Empresarials de Calella amb espais de treball compartit per a professionals, orientació laboral i oficina de captació d’inversions a la ciutat.


Més mesures de suport per a persones emprenedores i autònomes i en especial per al col.lectiu de joves i dones amb dificultats d’inserció laboral.


Creació de  l’Agència de Promoció Turística de Calella: Promocionar la nostra riquesa cultural i natural per continuar desenvolupant un turisme de qualitat.


Compromís públic amb el comerç de proximitat de la ciutat. Mesures per facilitar l’obertura de nous comerços. Impulsar mesures per incorporar les noves tecnologies en el comerç tradicional.