CALELLA, CIUTAT JUSTA SOCIALMENT

Més recursos per prevenir la pèrdua de l’habitatge i els talls en els subministraments.


Ampliar el parc de lloguer assequible.


Pla local d’inclusió social i mesures per actuar davant les situacions d’urgència social: pis d’acollida i menjador social.


Lluita contra la precarització laboral en el sector de serveis.


Garantir la inscripció al padró municipal com a via d’accés als serveis municipals.


Garantir drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.


Programa de mentoria (voluntariat) per acompanyar les persones nouvingudes.


Estudi per Impulsar un espai municipal públic per persones grans amb places de residència, de centre de dia i servei de menjador i activitats.


Incrementar els serveis d’atenció domiciliària per a persones grans i persones amb dependència.