CALELLA, CIUTAT DE DRETS

Participació ciutadana real des de la base. Creació dels consells veïnals i realització de consultes ciutadanes.


Obertura d’un centre cívic amb oferta d’activitats i espais de trobada i intercanvi per a entitats, joves i gent gran.


Promoure la gestió ciutadana dels equipaments  municipals.


Transparència en la gestió pública: informació clara  i  accessible per a  tota la ciutadania.


Punt d’informació sobre drets civils per a persones que pateixin qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere, orientació sexual, edat i condició social.


Ciutat segura i lliure d’agressions sexuals.