PROPOSTES ESPECÍFIQUES calella i els animals

Millorar el protocol a seguir per part de tots els agents implicats en cas d’animals perduts, ferits i/o abandonats a la via pública, per tal de maximitzar el benestar d’aquests animals i la seguretat de les persones implicades en la seva recollida. 


Campanya de sensibilització envers la tinença responsable d’animals a les escoles, així com en matèria de protecció animal. Informar la ciutadania respecte els mecanismes de denúncia en cas de maltractament animal.


Pla d’assistència bàsica als animals de companyia en cas de famílies sense recursos.


Foment del turisme pet-friendly. Construcció d’una àrea per a gossos a la platja de Calella disponible també durant la temporada turística, així com una nova zona d’esbarjo amb circuit tipus agility.

 

Elaboració d’un Pla integral per tal de millorar la convivència i ús compartit d’espais públics de la ciutadana amb animals de companyia, que inclogui la redistribució i creació de noves àrees d’esbarjo per a gossos (pipicans), millora del seu manteniment i condicionament, increment en la periodicitat i efectivitat de les actuacions de neteja dutes a terme en places i àrees on es puguin acumular més miccions per tal de millorar la higiene i disminuir les possibles olors, així com convocatòria de formacions en etologia canina pels propietaris.

 

Instal·lació al carrer de dispensadors de bosses compostables per a la recollida d’excrements de gossos, servei de reposició d’ampolles d’aigua per diluir les miccions al carrer de gossos censats al municipi. Vetllar pel compliment estricte de l’ordenança de civisme.


Implantació de colònies protegides i controlades de gats ferals mitjançant el CER (captura/esterilització/retorn) allà on se n’hagi generat alguna i que sigui compatible amb la convivència de les persones.


Millora de l’actual gatera municipal creant una zona per a gats portadors de leucèmia  felina. Fomentar la intervenció dels veterinaris del municipi que ho desitgin en les actuacions que es puguin dur a terme a la gatera municipal.