PRINCIPALS MESURES ANELLA VERDA

Refer els accessos i millorar la senyalització de  les Torretes.


Senyalització dels indrets naturals més rellevants del terme municipal (Ex. Puig de Popa, font d’en Dacai, etc.).


Potenciar la creació d’un circuit permanent d’orientació, amb tres nivells de dificultat, com a eina per donar a conèixer la ciutat i la seva anella verda  a autòctons i turistes.


Estudi de la viabilitat d’un nou equipament polivalent tipus granja comunitària amb funcions educatives, socials, terapèutiques i lúdiques, on de forma participativa es combinin diferents activitats basades en la interacció amb els animals i la terra, i on es treballin aspectes relacionats amb l’alimentació saludable, el benestar animal i el consum sostenible.


Instal·lació de jardins verticals a les zones de la nostra ciutat amb menys disponibilitat d’espais verds.