calella verda i sostenible

image5

Anella Verda

La conservació i promoció de l’entorn natural de la nostra ciutat són prioritàries. Proposem crear l’Anella Verda de Calella, entesa com a corredor natural interconnectat que envolti la població, que contempli totes les mesures necessàries per mantenir els espais naturals i verds en bon estat de conservació, degudament senyalitzats i accessibles a la ciutadania. Aquesta anella verda inclouria espais com el Parc Dalmau, la Muntanyeta, el Rierany dels Frares, les platges i cales, el Far, les Torretes, el Torrent del Raig, Valldenguli i Puig de Popa.

Principals mesures

Calella i els Animals

Les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els animals, el seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. Cal desenvolupar actuacions que optimitzin la convivència i l’ús compartit d’espais públics de les persones i els animals domèstics. Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una societat més sensible, responsable i respectuosa.

Principals mesures

Mobilitat i Aparcament

L’any 2017 a Calella teníem un parc de vehicles per càpita elevat, en concret 7497 turismes i 1748 motocicletes, una mitjana de 0,5 vehicles per cada habitant. En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana optem per una política local basada en el reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, a la recerca d’una mobilitat urbana equilibrada, fomentant la mobilitat dins el municipi a peu, en bicicleta i transport públic col·lectiu. Per una mobilitat més fluïda, sostenible i una millor qualitat ambiental.

PRINCIPALS MESURES

Sostenibilitat

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures. La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per la nostra proposta d’acció política.

PRINCIPALS MESURES