Calella Emprenedora

Promoció Econòmica i Treball

image5

Calella ocupa juntament amb altres pobles de l’alt maresme, les darreres posicions de la comarca en renda disponible per habitant així com en altres indicadors de riquesa.  

Segons les darreres dades disponibles, any 2016, la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) per Habitant és de 13.6 milers d’Euros, un 18,30% inferior a la mitjana de Catalunya i un 16.77% inferior a la mitjana del Maresme, el més preocupant és que en el període 2012-2016 mentre Calella ha passat de una RFDB 16.4% inferior a la mitjana de Catalunya a l’actual del 18.30%, el Maresme només ha perdut 0.9 punts, passant del 0.7% al 1.6% inferior a la mitjana del país.

 

Les raons que expliquen aquesta situació són complexes però creiem fermament que la sortida d’aquesta situació passa per entre molts aspectes per l’emprenedoria i la promoció econòmica en el context local.

Principals Mesures

Comerç

image6

Calella, com a un dels centres comercials més importants de la comarca, està sofrint com la resta els canvis que les noves tecnologies estan introduint a la manera com comprem. Això ho veiem a la nostra vila amb un augment de locals comercials tancats i que ja afecten també al centre. Una vida mitja dels nous comerços molt curta i una indefinició del model de comerç. Des d’Esquerra Republicana apostem de manera clara pel model de petit comerç de proximitat que dóna vida i cohesió el dia a dia i que aporta riquesa i treball als seus veïns. Així mateix pensem que cal impulsar mesures per incorporar les noves tecnologies en el comerç tradicional per dotar-lo d’eines per encarar el canvi de model que estem vivint.

PRINCIPALS MESURES

Turisme

image7

Afavorirem el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i del conjunt de les seves empreses i activitats, per millorar-ne la contribució a la riquesa i l’ocupació del nostre municipi. Vetllarem per un turisme sostenible i de qualitat en equilibri amb la qualitat de vida dels residents.

Principals Mesures

Propostes Específiques Carrer Jovara

image8

Des de fa massa anys el carrer Jovara ha sofert un deteriorament progressiu tant a nivell arquitectònic com a nivell d’activitat comercial i de lleure. Cal proposar mesures per revertir aquesta situació.  

Principals Mesures