CALELLA COHESIONADA

image30

Ens comprometem a treballar per una ciutat d’oportunitats per a tothom que hi viu; amb accions per infants i joves, per famílies, per dones i per la nostra gent gran. Entenem la ciutat com aquell espai construït a partir de la memòria col·lectiva on tothom ha de poder desenvolupar el seu projecte de vida en condicions de dignitat

Cultura i Equipaments Culturals

Apostem per la cultura en el seu sentit més ampli. Apostem per la formació, la difusió, la promoció i la producció cultural com a eines per a l’emancipació personal i per una ciutadania amb visió crítica.

PRINCIPALS MESURES

Fires i Festa Major

El model actual de la Fira comença a estar esgotat i necessita una reformulació profunda que ordeni totes les fires i festes majors i que li donin sentit propi a cada una d’elles.

Entenem les Festes Majors com a moments festius centrals a la ciutat. Cal potenciar la màxima participació de la ciutadania per reforçar l’arrelament i el sentiment de pertinença a la ciutat. Entenem la Fira com un espai de trobada integrat al model de Festa Major

PRINCIPALS MESURES

Educació i Equipaments Educatius

 Volem que Calella esdevingui una ciutat educadora. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la qual recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de l’educació en el lleure, etc., que permetin un treball educatiu d’entorn.

PRINCIPALS MESURES

Esport

Apostem decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable.Creiem que cal planificar, dinamitzar i donar suport econòmic i logístic a l’esport com a realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut, amb ple reconeixement al voluntariat esportiu i l’esport base com a sector estratègic.

PRINCIPALS MESURES

Prevenció i promoció de la salut

Impulsarem polítiques municipals en l’àmbit de la salut orientades a  preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, posant l’accent especialment en les famílies, la gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes.

PRINCIPALS MESURES