Calella acció social

image3

Habitatge

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per a les persones com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i tendir cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement del parc de lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de protecció pública. La rehabilitació des de la millora de l’actual parc d’habitatges haurà d’esdevenir prioritària.

S’ha de poder facilitar als joves i als col·lectius més vulnerables l’accés a l’habitatge de lloguer digne sense que s’hagin d’endeutar ni dependre de tercers per poder-se emancipar.  

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per a ERC l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat i no un valor de mercat.

PRINCIPALS MESURES

Atenció a la Vulnerabilitat

Calella, amb una taxa d’atur registrat al mes de març  del 16,32%  necessita recursos que vetllen per l’atenció i la prevenció de l’exclusió social dels seus ciutadans i ciutadanes.

PRINCIPALS MESURES

Nova Ciutadania

La diversitat ètnica i cultural és una de les característiques del nostra municipi, representant un 17,85% de la població, per això creiem que cal gestionar la diversitat d’acord amb els valors republicans i els Drets Humans fomentant les polítiques de interacció i participació entre persones de diferent origen cultural que vivim juntes.

PRINCIPALS MESURES

Gent gran i dependència

 A Calella la població de més de 65 anys representa un 20,51% de la població, amb greus situacions de dependència, actuals i futures, que requereixen suport i atenció per part de l’Ajuntament.  Cal prendre mesures per pal·liar la solitud i l’aïllament sobretot de les persones més envellides i depenents, i afavorir les relacions socials, la participació i la vinculació amb l’entorn comunitari de les persones grans del municipi.  

PRINCIPALS MESURES