CALELLA, 365 DIES

image5

Calella ha de ser una ciutat amable per a totes les persones que ens visiten però també per totes aquelles que hi vivim tot l’any.  

La neteja i el manteniment dels espais públics, la seguretat, els serveis a la ciutadania han de prevaldre com a eix prioritari de l’actuació municipal.  És per aquest motiu que treballarem pel dia a dia de Calella tenint en compte totes les zones del municipi actuant a cadascuna d’elles.

Manteniment i neteja

Compromís específic i ferm en relació al manteniment de la ciutat, des del minut 0, 24 hores al dia i 365 dies l’any.

PRINCIPALS MESURES

Serveis públics i seguretat

Proposem una supervisió estricta dels serveis públics. Reforçarem l’estratègia de la policia de proximitat als cossos de policia local, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient.  

PRINCIPALS MESURES